Vrtané studny

Chceme-li ušetřit na vodném, patří dnes vlastní studna k neoddělitelné části domů. Její vybudování není vůbec těžké, ale je nutné stavebního povolení. Bez tohoto úředního dokumentu nesmíte začít stavět.
 


 

Jak bychom mohli takovou studnu definovat?

Studna je v podstatě svislé zařízení, které slouží k jímání a odběru vody. Studny se dělí na studny kopané a vrtané studny. Od kopaných studen se v dnešní době celkem upouští a pro mnoho výhod se realizují studny vrtané, které jsou budovány vrtnou soustavou.
 
vrtanestudny

Kde se mohou vrtané studny vybudovat?

Hlavní výhodou vrtané studny je nezávislost na cizím vodním zdroji. Budovány jsou tam, kde je očekávaný kolektor podzemní vody s dostatečnou zásobou podzemní vody. Tuto skutečnost zjistíme na základě hydrogeologického průzkumu.
 

Jakými výhodami se vrtané studny vyjímat?

O nezávislosti na cizím zdroji pitné vody jsme již psali. Dále ušetříte finanční prostředky za vodné. Prostředky, které do vrtané studny vložíte, se Vám rychle vrátí. Při budování vrtané studny se využívá celý zvodnělý kolektor a vyznačují se stálým přítokem i v obdobích srážkových minim (horké letní měsíce). Vydatnost zdroje vrtané studny je několikanásobně vyšší, než je tomu u jiných studen. Oceníte jistě i jednoduchost provedení vrtané studny, jen samotné vrtání trvá 1-2 dny a nikterak není poškozeno okolí vrtané studny (zahrada, záhonky,..).
 
Vrtané studny Dvořák Vám dokonce nabízí velice výhodný ceník vrtaných studen, který Vám v dnešní době neustálého zdražování ušetří nějakou tu korunu navíc. Tento ověřený subjekt vždy nabízí nějaké další služby navíc – a to ZDARMA. Mezi tyto služby můžeme zařadit vyhledání pramene, dopravu, čerpací zkoušku, vypažení PVC, montáž zahradního odkalovacího čerpadla a poradenský servis.
Ještě stále váháte, zda se do realizace vrtané studny pustit? Podívejte se na Vaše účty za vodné a spočítejte si, kolik byste s vlastní vrtanou studnou ušetřili. Věřím, že toto číslo Vás o nevyčíslitelných výhodách vrtané studny přesvědčí.

Kategorie: Exteriér a zahrada, Magazín bydlení

Poslat tuto nemovitost příteli!

Kontaktovat prodejce