Konstrukční systém SolidWorks – příjemné uživatelské prostředí a spousta funkcí

3E-Praha-Engineering

Systém SolidWorks představuje ideální nástroj pro kompletní konstrukční proces od koncepčních návrhů až po finální výrobní a výkresovou dokumentaci. Vyniká nejen pestrou škálou specializovaných funkcí, ale především přehledným uživatelským prostředím, které tak výrazně napomáhá zvyšovat celkovou produktivitu konstruktéra.

Tento vynikající 3D CAD systém slouží pro návrh, analýzy, správu dat a technické ilustrace. Obsahuje zkrátka vše potřebné pro návrh lepších výrobků. Díky jeho nesporným výhodám ho využívá již přes 1 milion odborníků, kteří oceňují především vysokou efektivitu práce – převedení původní myšlenky návrháře až do konečné podoby modelu je s využitím SolidWorks nejen snadnější, ale také rychlejší.

Specializované funkce zajistí perfektní výsledky

Jak již bylo uvedeno na řádcích výše, systém SolidWorks nabízí koncovému uživateli všechny potřebné funkce pro celý proces konstruování. Jednou z nich je skicář nejen pro tvorbu základních nákresů, ale také pro pokročilé simulace. Je vybaven inteligentním nástrojem SketchXpert, který společně s funkcí kontroly umí odhalit a vyřešit případné chyby. Do skic lze také vkládat starší 2D dokumentaci pro vytváření nových modelů. Tvorbu součástí je možné řešit kombinací výhod objemového a plošného modelování. Oproti využití 2D prostředí vše probíhá rychleji a s jasnou představou o výsledném tvaru a velikosti. Ani u této funkce nechybí nástroje pro kontrolu, které eliminují riziko chyb. K dalším práci ulehčujícím funkcím patří funkce pro nalezení dělicích křivek a siluet, inteligentní analýza úkosů i analýza síly stěn.

Do sestav lze vkládat součásti a jednoduše definovat jejich polohu pomocí vazeb. Pouhým tažením myši je možné ověřovat celkový pohyb modelovaných mechanismů. K detailním analýzám chování pohyblivých sestav pak slouží nástroj SolidWorks Motion a další jedinečné nástroje. Díky tomu je možné pracovat se sestavami o několika tisících dílech na cenově dostupných počítačích. Výslednou výkresovou dokumentaci snadno vytvoříte s využitím již existujících modelů součástí. Na jednotlivé listy lze z nabídnuté palety pouhým přetažením myši vkládat základní pohledy. Nechybí ani možnost určit vlastnosti těchto pohledů, jako jsou zobrazení skrytých a tečných hran či vyjmutí součástí z řezů. Všechny jednotlivé úkony při navrhování jsou propojeny, čímž je dosaženo toho, že dokumentace zůstává aktuální i při provádění dílčích změn.

Systém je samozřejmě vybaven také rozsáhlými možnostmi pro tisk, export, import a prohlížení, což významně usnadňuje komunikaci mezi zákazníkem a dodavatelem.

Kategorie: Ostatní

Poslat tuto nemovitost příteli!

Kontaktovat prodejce