Čističky odpadních vod

Vyřešit likvidaci odpadních vod z rodinného domu tak, aby byla účinná, ekologická a zároveň bez velkých pořizovacích a provozních nákladů je otázka pro každého kdo staví v obci kde není možnost se připojit na kanalizaci. Čistička odpadních vod pro 2-6 osob je ideálním řešením, která  za pořizovací cenu zhruba 28.000,- a téměř nulové provozní náklady řeší tuto situaci.

 


 

Domovní čističky odpadních vod

Technologie dnešních čističek odpadních vod je ve většině případů založena na aerobním rozkladu odpadních vod, tedy jednoduše řečeno do plastové nádoby, která je rozdělena na několik komor je do jednotlivých komor vháněn kompresorem vzduch. Komory jsou rozděleny podle hrubosti odpadu, na začátku je nejhrubší odpad přímo z domu a naopak v poslední komoře je již vyčištěná odpadní voda, která může být odvedena přímo do vodoteče nebo do jímky či trativodu.

 

Co budete potřebovat k vybudování čističky odpadních vod

K vybudování čističky je nezbytná projektová dokumentace stavby a získání povolení ke stavbě, a zároveň i k nakládání s vyčištěnými odpadními vodami. Obě povolení vydává vodoprávní úřad. Pro bezproblémové vyřízení povolení na úřadech je vhodné vybrat takovou domovní ČOV, která splňuje normu EN 12566-3 a byl ji vydán certifikát CE. Kromě toho je nezbytný i souhlas vlastníků sousedních nemovitostí.

 

Žumpa, septik nebo čistička?

Je velmi pravděpodobné, že při stavbě rodinného domu Vám již žumpu ani septik úřady nepovolí, takže čistička bude jedinou možností likvidace odpadní vody.

Kategorie: Exteriér a zahrada, Magazín bydlení

Poslat tuto nemovitost příteli!

Kontaktovat prodejce